மண்புழு உரம்

மண்ணையும், மனிதனையும் காக்கும் ஆற்றல் உள்ள மண்புழு உரத்தை தயாரிக்கும் முறையை பற்றி இக்கட்டுரையில் காணலாம்.

மண்புழு உரம்

மண்புழு உரம் 

உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத இயற்கை உரமான மண்புழு உரத்தை தயாரிக்கும் முறையை பற்றி இக்கட்டுரையில் காணலாம்.

தேவையான பொருட்கள்:

 • மண்
 • மட்கும் கழிவுகள்
 • மண்ப்புழுக்கள்
 • நெல் உமி(அ) தென்னை நார் கழிவுகள்(அ) கரும்பு தோகை.

மண்புழுக்களை தேர்வு செய்தல்:

 • கழிவுகளில் அதிக எண்ணிக்கையில் வளரும் தன்மை கொண்டவையாக இருக்க வேண்டும்.
 • எல்லாச் சூழ்நிலையிலும் வளரும் இரகமாக இருக்க வேண்டும்.
 • அதிக எண்ணிக்கையில் குஞ்சுகள் உற்பத்தி செய்யும் இரகமாக இருக்க வேண்டும்.
 • அதிக அளவில் உணவை உட்கொண்டு செரித்து, வெளியேற்றும் தன்மை கொண்டவையாக இருக்க வேண்டும்.

மண்புழு இரகங்கள்:

 1. மேற்பரப்பு - எப்பிஜிக் (எ.கா) லும்பிரிக்கஸ், யூட்ரில்லஸ், எஹ்சீனியா.
 2. நடுப்பரப்பு - என்டோஜியிக்  (எ.கா) (30செ.மீ.ஆழம்) அபரேக்டிபா.
 3. கீழ்ப்பரப்பு- அனிசிக் (எ.கா) (3மீ.ஆழம்) லும்பிரிக்கஸ் டெரஸ்டிரில், அபரேக்டிபா லாங்கா. 

ஆப்ரிக்கன் மண்புழு என்று அழைக்கப்படும் யூட்டிரில்லஸ் யூஜினியே அதிக எண்ணிக்கையில் வளர்ந்து, அதிக அளவு கழிவுகளை மக்க வைக்கும் தன்மை கொண்டவை.

உற்பத்திக்கான இடம்:

அதிக அளவு ஈரப்பதம் மற்றும் நிழலுடன் கூடிய இடமாக இருக்க வேண்டும்.

மண்புழு உரத்தொட்டி அமைப்பு: 

மண்புழு உரத் தொட்டியை 5 பாகங்களாக பிரித்துக் கொள்ளவும்.

 • முதல் பாகத்தில் கூழாங்கல், 
 • அடுத்த பாகத்தில் மணல்,
 • மூன்றாவது பாகத்தில் பாதி மக்கிய குப்பை,
 • நான்காவது பாகத்தில் மண்புழுக்கள், 
 • ஐந்தாவது பாகத்தில் சமையலறை கழிவுகள்.

பின் சணல் சாக்கால் இந்த தொட்டியை முடி வைக்கவும்.

உரக்குழி கட்டமைப்பு:

 • உயரம் - 2 அடி
 • அகலம் - 3 அடி
 • நீளம் - தேவைக்கேற்ப

தொட்டியின் அடிப்பகுதி சேமிப்பு குழியுடன் சாய்வான வடிவில் இருக்க வேண்டும்.

மண்புழு படுக்கை:

 • நெல் உமி- 3 சென்டிமீட்டர் உயரம், 
 • ஆற்று மணல் 3 சென்டிமீட்டர் உயரம்,
 • தோட்ட மண் 3 சென்டிமீட்டர் உயரம்.

இதற்கு மேல் தண்ணீரை தெளிக்க வேண்டும்.

கழிவுகளை படுக்கையில் போடும் முறை:

 • பாதி மட்கிய கழிவுகள் உடன் 30%  கால்நடைக் கழிவை கலந்துக் கொள்ளவும்.  இக்கலவையை மண்புழு உர கட்டமைப்பில் விளிம்பு வரை நிரப்பும்.
 • அதன் பிறகு ஈரப்பதம் 60% இருக்க வேண்டும். 
 • தேர்வு செய்த மண்புழுவை சமமாக பரப்ப வேண்டும். (1 மீட்டர் நீளம் × 1 மீட்டர் அகலம் × 0.5 மீட்டர் உயரம் - 2 கிலோ மண்புழு). 

குறிப்பு:

அறுவடைக்கு முன்னதாக தண்ணீர் தெளிப்பதை நிறுத்தி விட வேண்டும்.

 அறுவடை செய்தல்: 40-60 நாட்களிலே கழிவுகள் மட்கி உரமாக மாறிவிடும். அதன் பிறகு 

மண்புழு படுக்கையின் மேல் உள்ள கழிவினை மட்டும் வாரத்திற்கு ஒரு முறை அறுவடை செய்ய வேண்டும்.

மண்புழு சேகரிப்பு:

 1. தயாரான மண்புழு உரத்தினை ஒரு குவியலாக குவிக்க வேண்டும். 
 2. 2 அல்லது 3 மணி நேரத்தில் புழுக்களானது கீழே போய்விடும். 
 3. பின்பு உரத்தினை நிழலில் உலர்த்தி சல்லடையால் சலிக்க வேண்டும்.
 4. சலித்த உரத்தை பயிர்களுக்கு உரமாக பயன்படுத்தலாம். 
 5. சலித்த பிறகு மேல் தங்கும் புழு முட்டைகளையும், குட்டி புழுக்களையும் புதிய உரத்தினை தயாரிக்க பயன்படுத்தலாம்.

மண்ணையும், மனிதனையும் காக்க மண்புழு உரத்தை பயன்படுத்துவோம்.