திரு. "கேப்டன்" விஜயகாந்த் தமது இல்லத்தில், கொரானா ஊரடங்கு காலத்தில்

கொரானா ஊரடங்கு காலத்தில், திரு. "கேப்டன்" விஜயகாந்த் அவர்களும் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த அவர்களும், அவர்களது இல்லத்தில்!