வாழ்க்கையில் மிகவும் தாமதமாக கற்றுக்கொள்ளும் செய்திகள் 

நம்மில் பலர் கீழே குறிப்பிட்டுள்ளவற்றை மிகவும் தாமதமாக உணர்கின்றனர். ஆனால் இவற்றை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்வதால் வாழ்க்கை சிறக்கும்.

வாழ்க்கையில் மிகவும் தாமதமாக கற்றுக்கொள்ளும் செய்திகள் 

 1. ஒரு ஐஸ்கிரீம் உருகுவதற்கு முன்பு அனுபவிப்பது நல்லது.
 2. திமிர்பிடித்த, மற்றவருக்கு ஒருபோதும் செவிசாய்க்காத நபருக்கு முன்னால் உங்கள் கருத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டாம்.
 3. ஒரு நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தில் உறுதியாக இருங்கள், குழப்பத்தை உருவாக்கும் விஷயங்களை ஒருபோதும் கலக்காதீர்கள்.
 4. எதிர்மறை  நபர்களைப் புறக்கணித்து, உங்களைப் போன்ற ஒத்த குறிக்கோள்களைக் கொண்ட நண்பர்களை உருவாக்க முயற்சிக்கவும்.
 5. எல்லோரும் வாழ்க்கையில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள், எனவே உங்கள் முறை வரும்போது பீதி அடைய வேண்டாம்.
 6. கடினமாக வேலை செய்யுங்கள்.  நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள். நேரம் விலைமதிப்பற்றது.
 7. பேராசை கொண்டவர்களுக்கு உதவ வேண்டாம் .  ஏழைகளுக்கு உதவுங்கள்.
 8. உங்களுக்குள் இருக்கும்  குழந்தை பருவத்தை  ஒருபோதும் இறக்க விட வேண்டாம்.
 9. சமூகத்துடன் கலந்து இருங்கள், ஆனால் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள்.
 10. கடந்த காலத்தை மறந்து நிகழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் நம்புங்கள்.
 11. உங்களை நீங்களே நம்புங்கள், ஸ்திரமான  நபராக இருங்கள்.
 12. ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள். உணவுப் பழக்கம் நன்றாக இல்லாவிட்டால் பின்னர் நீங்கள் வெவ்வேறு சிக்கல்களால் பாதிக்கப்படுவீர்கள்.
 13. ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்தது ஒரு புதிய இடத்திற்கு பயணம் செய்யுங்கள்.
 14. நீங்கள் படிக்க விரும்பும் அனைத்தையும் படியுங்கள்.
 15. மகிழ்ச்சியாக இருங்கள், வேலை செய்யுங்கள், நம்புங்கள், உங்கள் வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும்.