பப்பாளி வியக்கத்தக்க நன்மைகள்

பப்பாளி என்பது பலவிதமான பயன்பாடுகளைக் கொண்ட பழங்கால தாவரமாகும்.

பப்பாளி வியக்கத்தக்க நன்மைகள்

பப்பாளி மரம் மெக்சிக்கோவைச் பூர்வீகமாகக் கொண்ட ஒரு பழ மரமாகும். பழங்கால மெக்சிக்கர்களால் பழம் உண்ணப்பட்டது. 16 ஆம் நூற்றாண்டு வரை இப்பழம் ஐரோப்பாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை.இன்று, இது ஆசிய உணவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.   இது உணவாகவும் மருத்துவத் தாவரமாகவும் பயன்பட்டு வருகிறது.  

  • பப்பாளி பழம் அதன் பண்புகளுக்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
  • பழத்தின் தோலை பழத்துடன் உண்ணலாம்.
  • பப்பாளி பழம் ஒரு மலமிளக்கியாக செயல்படுகிறது.
  • பப்பாளி பழம் பழ சாலடுகள் மற்றும் பழ சாறுகள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  • இது வகை 2 நீரிழிவு மற்றும் பாப்பன் என்ற புற்றுநோய் சேர்மத்தை எதிர்த்து போராடும் ஆற்றலாய்க் கொண்டிருக்கும் பழம் ஆகும்.
  • இதன் இலைகள் மருந்துகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இன்று, பப்பாளி 30 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் வளர்க்கப்பட்டு அதன் பழம் பல பகுதிகளில் ஒரு முக்கிய பிரதான உணவாக உள்ளது. இது கலோரிகளில் குறைவாகவும் ஊட்டச்சத்துக்களில் அதிகமாகவும் இருப்பதால் உணவில் சேர்க்க ஒரு உகந்த பழமாகும்.