அபூர்வ புகைப்படங்களின் தொகுப்பு!

சில அரிய புகைப்படங்களின் தொகுப்பு இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. பார்த்து கருத்துகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

1 / 6

1.

1930 ல், அபார்ட்மென்ட்டில் வாழும் குழந்தைகள், போதுமான சூர்ய ஒளியை பெறுவதற்கு என்று பிரேத்யகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட கூண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

Next