Tag: மூட்டு வீக்கம்

ஆரோக்கியம்
லூபஸ் பாதிப்பு இருக்கும்போது  கருவுறுதல் குறித்த குறிப்புகள்

லூபஸ் பாதிப்பு இருக்கும்போது கருவுறுதல் குறித்த குறிப்புகள்

லூபஸ் என்பது ஒரு நீண்டகால தன்னுடல் தாக்க நோயாகும், இதில் உடலின் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு...

நிறைவான அனுபவம் கிடைக்கப்பெற, "நம் குரல்" குக்கீ (பிரைவசி பாலிசி) ஏற்பதை உறுதி செய்யுங்கள்! நன்றி!!