Tag: மூட்டு வீக்கம்

ஆரோக்கியம்
லூபஸ் பாதிப்பு இருக்கும்போது  கருவுறுதல் குறித்த குறிப்புகள்

லூபஸ் பாதிப்பு இருக்கும்போது கருவுறுதல் குறித்த குறிப்புகள்

லூபஸ் என்பது ஒரு நீண்டகால தன்னுடல் தாக்க நோயாகும், இதில் உடலின் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு...

தங்களுக்கு நிறைவான அனுபவம் கிடைக்கப்பெற, "நம் குரல்" வலைதளத்தின் குக்கீ பாலிசிகளை ஏற்பதை உறுதி செய்யுங்கள்! நன்றி!! மேலும் விவரங்களை, பிரைவசி பாலிசி பக்கதிலிருந்து பெறவும்.

UA-31125521-2